The ITIL documentation is now maintained as a set of wiki pages.

ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

Hvordan bidra [no]
Skolelinux-prosjektet [no]
Skolelinux [no]

ITIL-dokumentasjon for sentralisert drift —
Skolelinux og Debian Edu

Oslo 1. mars 2006 (2006-03-01)

Kompetansedeling om sentralisert drift

Små driftsenheter blir i praksis avhengige av enkeltpersoner og er derfor sårbare hvis noen slutter. En gjennomarbeidet og kvalitetssikret driftshåndbok er derfor avgjørende for å sikre stabilitet og kontinuitet i driftsrutinene. Program for Digital kompetanse har som delmål1 å utvikle et sett med anbefalte driftsløsninger og tilhørende veiledninger som gir skoler og utdanningsinstitusjoner god stabilitet og forutsigbarhet for at datamaskiner, nettverk og grunntjenester fungerer slik de skal.

ITIL-boka skal inneholde veivisere laget ut fra «best practices» tilpasset kommuner som sentraldrifter datanett med fri programvare som Skolelinux på flere skoler. Veiviserne er tilpasset kommunale og regionale driftssentere. Mange kommunene har kun en deltidsstilling til IKT-drift av skolene. Totalt er det 352 små og mellomstore kommuner. Som regler har de 1-4 personer som jobber full tid med IKT i kommuneadministrasjonen. Derfor er det avgjørende at man deler kompetanse mellom driftsorganisasjoner.

Dokumenter og formater

Kladd til driftsboka:

Hoveddokument samlet (sendes referansegruppa 23. august 2006) pdf

Hoveddokument samlet (oppdateres annehver dag) pdf

Hoveddokument i løse dokumenter (20. mars. 2006) (last ned følgende dokument i en katalog, åpne hoved.odm med OpenOffice.org 2.0):

hoved.odm (Kap. 1 Samledokument som inkluderer dokumentene under)

servicekontor.odt (Kap 2. Dokument som beskriver hvordan IT-tjenesten, driftstjenesten bør jobbe, og viktigheten av ett kontaktpunkt)

leveranse.odt (Kap 3. Dokument som beskriver hva som forventes av en IT-leveranse, både utbygging og drift)

infra.odt (Kap 4. Beskrivelse av hvordan man kan bygge ut IT-løsningen med nettverk, tjenere, klientmaskiner, programvare og netttjenester)

problemloesning.odt (Kap 6. Erfaringsbaserte veivisere på hvordan problemer løses ved kjøring av Skolelinux)

konfigurasjonstyring.odt (Kap 7. Erfaringsbaserte veivisere på hvordan man kan sette opp Skolelinux ut fra spesielle behov)

konfig-ekstra.odt (Kap 8. Ekstra konfigurasjonstips som oppsett av brannmur osv.)

infra-oppsett.odt (Kap 9. Oppsett av infrastruktur med tips om klient-teknologi, kapasitet på datanettet osv.)

nyttige-kommandoer.odt (Kap 10. Nyttige kommandoer til bruk ved installasjon av pakker mm.)

avtale-om-drift-mal.odt (Kap 11. Vedlegg: Avtale om drift av Skolelinux mm.)

Målsetningen er at kapitlene om problemløsning og konfigurasjonsstyring skal havne i en database. Ut fra dette kan man generere f.eks. pdf-utgave som et dokument til utskrift. Delene som handler om leveranse, servicekontor, og infrastruktur er plattformuavhengige driftsrutiner.

Nytt (18. mars). Boka om oppsett av Skolelinux oversatt til norsk bokmål:

html (oppdelt dokument)

html (alt i ett)Møter:

Arbeidsmøte for referansegruppa 7. mars 2006:

Problemer og løsninger

Arbeidsoppgaver med ansvar

Arbeidsmøte for referansegruppa onsdag 24. eller torsdag 25. mai.

Arbeidsmøte med referansegruppe 24. mai 2006:

Hvordan bidra?

Vi bruker bruker-lista til Skolelinux til prosjekt-kommunikasjon.

Litt om ITIL

Deltagere fra andre land

Deltagere fra andre land

Søknad om prosjektmidler:

Søknad om prosjektmidler til fjerndriftsordninger

1 millioner NOK ble bevilget i september 2005.

Kontaktpersoner

Knut Yrvin, knuty skolelinux.no tlf +47 908 95 765
Skolelinux Drift AS, Andreas Johnsen andreasj skolelinux.no tlf +47 992 41 165 skolelinux.no, tlf 954 32 417

Valid HTML 4.01 Transitional

1