[English] [Nederlands]

Distribusjonen Skolelinux

Skolelinux' betaversjon 2 kom ut høsten 2002

Dersom du har spørsmål eller ønsker å bidra, så kan du henvende deg til en e-postlistene.

Kanal: #skolelinux (IRCnet (irc.pvv.ntnu.no, irc.ifi.uio.no, irc.uib.no))

Grunnkrav og basis

Distribusjonen skal ikke være større enn at den kan fungere på gamle og små skolemaskiner. Den skal få plass på én CD.

Som grunnlag bruker vi Debian GNU/Linux med skrivebordsprogrammer fra KDE og GNOME.

Dette kan endres etterhvert som test-skolene innhenter erfaringer fra bruken av Skolelinux.

Installasjonen skal ha 4 valgmuligheter (profiler):

Til distribusjonen trenger vi:

Tekstbehandler
Dette finnes i KOffice (KWord) og GNOME Office (AbiWord).
Regneark
Gnumeric kan importere regneark som er lagret i bl.a. Excel, 1-2-3, Applix, Sylk, XBase og Oleo.
Billedbehandler
GIMP er et alternativ til Adobe Photoshop.
Nettleser
Alternativene til Internet Explorer er mange: Konqueror, Opera, Mozilla og Galeon.
E-postprogram
Det finnes en rekke e-postprogrammer som er gode erstatninger for Eudora og Outlook, f.eks. KMail og Ximian Evolution.

WINE kan være nyttig for de skolene som har spesielle programmer som er Windows-baserte.

For videregående skoler er det også nødvendig med et database-program og et scriptprogram som kan erstatte Visual Basic.

Distribusjon og oppsett

Systemdistribusjon

Koordinator:
Petter Reinholdtsen <pere @ hungry com>

Distribusjonen baseres på Debian GNU/Linux for Intel x86 maskiner. Grunn-distribusjon baseres på woody og debian-installer. Mer info om Debian er tilgjengelig fra Linpros introduksjon til Debian som har gått i Linux Magasinet.

Det er satt opp en SVN-tjener for utveksling og oppdatering av dokumentasjon, nettsider og kode. Denne er tilgjengelig via

Det er også satt opp en FTP-server som er tilgjengelig for alle. Her kan man laste ned prereleaser av CD-bilder mm. De som ønsker kan bygge sine egen installasjons-CD-er. Hvis du er av det modige slaget, så kan du skaffe deg en kopi av utviklings-CDen. Bruk rsync hvis du har et CD-bilde av en tidligere utgave. Det er mye raskere enn å hente et helt avtrykk på nytt.