[English] [Nederlands]

Eget speil av nyeste Skolelinux CD-ROM

Utgangspunktet her er at forskjellen mellom forskjellige CD-ROM bilder fra versjon til versjon av Skolelinux-CD'en er små. Det er således sløs med tid og båndbredde og laste ned hele CD-bilder, fremfor og bare laste ned forskjellene.

Først og fremst trenger du rsync. Om du ikke har det, må du sørge for at du er logget på som super-brukeren root og utfører så ordren:

   apt-get install rsync

I utgangspunktet er vi bare interesserte i å kopiere filen. En umiddelbar måte å gjøre dette på er:

   rsync rsync.skolelinux.no::skolelinux-cd/skolelinux-i386-pr27.iso /var/tmp/skolelinux-i386.iso

/var/tmp/skolelinux-i386.iso er navnet på den filen du vil brenne til en blank CD-ROM. rsync vil i utgangspunktet sammenligne filen på den fjerne tjenermaskinen med en evnt. eksisterende fil på den lokal maskinen.

Det finnes imidlertid noen småting vi må ta hensyn til. Det er først interessant og laste ned CD-ROM-bilder, sålenge det kommer nye versjoner til stadighet. Det er derfor nødvendig å vite hvilken versjon en vil laste ned til sin lokale maskin. Dette kan gjøres ved og utføre denne ordren:

   rsync rsync.skolelinux.no::skolelinux-cd
En vil da se et result omtrent, som følger:
lars@debian:~$ rsync rsync.skolelinux.no::skolelinux-cd
drwxr-sr-x    4096 2002/07/23 16:51:09 .
-rw-r--r--     236 2002/07/23 16:51:09 MD5SUM
-rw-r--r--  676659200 2002/05/26 18:50:48 skolelinux-i386-pr24.iso
-rw-r--r--  676593664 2002/05/30 14:03:07 skolelinux-i386-pr25.iso
-rw-r--r--  677052416 2002/06/27 22:46:55 skolelinux-i386-pr26.iso
-rw-r--r--  663945216 2002/07/23 16:50:48 skolelinux-i386-pr27.iso
lars@debian:~$

Av dette lærer vi at siste "Pre-Release"-versjon av Skolelinux er versjon 27, dvs. "-pr27". La oss anta at den lokale versjon av Skolelinux-CD´en er eldre enn versjon 27. Vi skriver da:

rsync rsync.skolelinux.no::skolelinux-cd/skolelinux-i386-pr27.iso /var/tmp/skolelinux-i386.iso

og vår lokale versjon oppdateres med de data, som er nødvendige for å være versjon 27.

For å bli hakket mere effektive legger vi til at overføringen skal tettpakkes før overføring. Vi vil og sikre oss at rsync ikke forsøker seg på og overføre filen i sin helhet, men kun oppdaterer den vi allerede har liggende (hvis noen).
Videre vil vi sikre oss at vi ikke bruker all kapasiteten på vårt samband mot Internett. Vi vil derfor spesifisere hvor mange Kilobytes av sambandet vi vil bruke. En Kilobyte er 8192bits. Er sambandet på 1Mbit er det på ca. 122 Kilobyte. I eksemplet bruker vi omtrent en fjerdedel av dette.

Vi kan da lave et lite script, som oppdaterer vårt lokale bilde av Skolelinux-CD´en.
Det bør ligge i mappen /usr/local/sbin og kan f.eks. hete skolelinux.rsync. Programmet kalles med filnavnet til den versjon, du vil nedlaste.

#!/bin/bash
LOKALBILDE=/var/tmp/skolelinux.iso
FILNAVN=$1
FJERNBILDE=rsync.skolelinux.no::skolelinux-cd/$FILNAVN
BANDbrEDDE=32

# Helsesjekk
test -x /usr/bin/rsync || exit 0

# Sjekk om vi har et lokalt bilde, eller gi en advarsel
if [ ! -e $LOKALBILDE ]; then
  echo "Advarsel: Du har intet lokalt bilde av Skolelinux-CD´en"
  echo "på angitt plass. Starter nedlasting av en hel CD-ROM."
fi

rsync \
 --no-whole-file \
 --bwlimit=$BANDbrEDDE \
 $FJERNBILDE $LOKALBILDE || exit 1

Sjekk nu at scriptet er kjørbart. Hvis ikke, skriv:

  chmod +x skolelinux.rsync

Da er det bare å utføre ordren:

  skolelinux.rsync skolelinux-i386-pr27.iso

Eget speil av de Skolelinux CD-ROM`ene som det daglig jobbes med.

Hvis du er interessert i å teste de CD`ene som bygges daglig, så bytt ut skolelinux-cd med skolelinux i ordrene ovenfor.

Ved å utføre ordren

   rsync rsync.skolelinux.no::skolelinux

vil en da se et result omtrent, som følger:

klaus@kreta:~$ rsync rsync.skolelinux.no::skolelinux
drwxr-xr-x    4096 2002/08/11 10:33:00 .
-rw-r--r--     408 2002/08/11 10:34:31 MD5SUMS
-rw-r--r--  679641088 2002/08/11 10:27:12 woody-i386-1.raw
-rw-r--r--  679837696 2002/08/11 10:27:53 woody-i386-2.raw
-rw-r--r--  683999232 2002/08/11 10:28:51 woody-i386-3.raw
-rw-r--r--  675840000 2002/08/11 10:29:37 woody-i386-4.raw
-rw-r--r--  679936000 2002/08/11 10:31:31 woody-i386-5.raw
-rw-r--r--  675020800 2002/08/11 10:32:11 woody-i386-6.raw
-rw-r--r--  680165376 2002/08/11 10:32:56 woody-i386-7.raw
-rw-r--r--  76120064 2002/08/11 10:33:07 woody-i386-8.raw
klaus@kreta:~$

Det er fila woody-i386-1.raw som er forløperen til de stabile Skolelinux CD-ROM`ene. Denne fila blir oppdatert hver 4.time. Du kan laste den ned fra ftp.skolelinux.no/debian-cd hvis du ikke har den. Du kan også hente den vha rsync hvis du allerede har en skolelinux-i386-prXX.iso fil på harddisken din. Her må du bytte ut "XX" med ditt aktuelle tall. Dette gjør du ved å først døpe om fila skolelinux-i386-prXX.iso til woody-i386-1.raw med orderen

mv skolelinux-i386-prXX.iso woody-i386-1.raw 

For å til enhver tid å ha en oppdatert versjon av denne fila woody-i386-1.raw, så kan du bruke de ordrene og skriptet som er nevnt ovenfor, men husk å bytte ut skolelinux-i386-pr27.iso med woody-i386-1.raw.

Vær oppmerksom på at disse CD`ene er ment for aktive utviklere, og at disse CD`ene ofte ikke virker.

En nyttig ordre å utføre er man rsync.


Lars Bahner