[English] [Nederlands] [Português]

Skolelinux - hvordan skaffe en kopi av utviklingsversjonene på CD

Skolelinux kan først og fremst lastes ned via nettet fra vår ftp-tjeneste

Man kan også kjøre rsync for effektiv oppdatering av CD-bildet

CD-plata kan også sendes i posten om du ikke har mulighet til å gjøre nedlasting over Internett. Jim Oksvold brenner CD-kopier ved henvendelse. Han er uhyre rask til å sende nyeste utgave av CD-en om du sender han NOK 20,- i frimerker (inklusive porto). Annen for for betaling avtales via e-post.

Kontaktinfo:

Jim Oksvold
P.B. 8876 Youngstorget
NO-0028 Oslo
Norway

E-mail: jimoksvold@hotmail.com
Postbank Kto: 0540 75 90262
Tel: +47 92244468

(Det har vært noen problemer med adressen jim.oksvold@daf.no, som var oppgitt tidligere. Inntil disse problemene blir løst bør en bruke jimoksvold@hotmail.com.


$Id: cdcopy.html,v 1.6 2004/02/16 02:11:49 aracnus Exp $