Risikoanalyse

 

 

 

Mulige risiki

Sannsynlighet

0 - 1

Konsekvens

0 - 10

Rangering

 

Tiltak

 

Tap av data

0,4

10

4

Backup

 

Angrep utenfra

0,15

10

1,5

Firewall

 

Ikke tilgang til Internett

0,2

2

0,4

Flere tilganger til nettet

 

Sykdom

0,7

2

1,4

Lik kompetanse hos alle

 

Langtids sykdom

0,1

7

0,7

Lik kompentanse hos alle

 

Angrep innenfra

0,05

10

1,5

Firewall, passord

 

Mangel på kompetanse

0,5

5

2,5

Kurs, lese dokumentasjon

 

Feil på hardware

0,4

5

2

Tilgang til hardware

 

Noen slutter

0,05

6

0,3

Lik kompetanse hos alle

 

Ikke tilgang på lokalet

0,02

8

0,14

Flere nøkler

 

Interne problemer

0,2

7

1,4

Møter

 

Dårlig organisering

0,2

6

1,2

Møter

 

Dårlig Ledelse

0,3

5

1,5

Møter

 

Støy i lokalet

0,5

4

2

Møter