Kravspesifikasjon

 

Innledning

Denne kravspesifikasjonen danner utgangspunkt for den videre jobbingen med prosjektet. Spesifikasjonen beskriver systemkrav som danner grunnlaget for løsninger og metoder videre i prosjektperioden.

Kravspesifikasjonen kan også betraktes som en kontrakt mellom prosjektgruppen og oppdragsgiver. Formuleringen av dokumentet har vært et viktig ledd i prosjektarbeidet. Den har gitt oss en mer nøyaktig forståelse av oppgaven.

Systembeskrivelse

 

Hjemme-PC prosjektet er et lite delprosjekt av ett større prosjekt. For å få en fullstendig forståelse for hvordan skolelinux fungerer har vi lagt med deler av systembeskrivelsen til Skolelinux. http://developer.skolelinux.no/rapporter/forprosjekt/node9.html. Denne delen av beskrivelsen er skrevet av Petter Reinholdtsen.

 

Nettverks topologien

 

Nedenfor ser du en skisse over hvordan nettverksarkitekturen skal være i Skolelinux.

 

 

 

\resizebox*{13cm}{10cm}{\includegraphics{network-arch.ps}}

http://developer.skolelinux.no/rapporter/forprosjekt/node9.html

 

Tjenester i Skolelinux distrubisjonene

 

Tjenesten som distribusjonen tilbyr kan kun nås via IPv4. Alle tjenester settes opp på en sentral maskin (tjeneren), med unntak av styring av tynne klienter. Disse tjenestene kan spres til andre maskiner i systemet for å få en bedre ytelse av nettverket. Alle tjenestene får tildelt ett unikt DNS-navn, slik at det er mulig å flytte den enkelte-tjenesten over til en annen maskin. Dette gjøres ved å stoppe tjenesten på skolelinux-tjeneren og gjøre en endring i DNS-oppsettet slik at den peker på den nye maskinen som skal ha tjenesten..

 

I Skolelinux settes disse tjenestene opp

* Navnetjener (DNS)

* Automatisk nettverksoppsett av maskiner (DHCP)

* Klokkesynkronisering (NTP)

* Hjemmeområder via nettverksfilsystem (SMB/NFS/Appletalk)

* Elektronisk postkontor tilgjengelig via web og vanlige posthentingsprogrammer

* Katalogtjeneste (LDAP/NIS) - Inneholder brukerinformasjon

* Vevtjener med publiseringsystem

* Databasetjener (SQL)

* Vev-lagring/proxy

* Utskrift med utskriftskvoter

* Fjerninnlogging (SSH)

* Automatisert oppsettstyring (cfengine)

* Tjenere for tynne klienter (ltsp)

 

The Linux Terminal Server Project (LTSP)

 

For å få en maskin til å fungere som en tynnklient må du ta i bruk LTSP. Dette er et system som gjør at du kan bruke en PC som en X-terminal. Det fungerer på den måten at du starter maskinen med en boot disket eller en nettkort-PROM direkte fra en tjenestemaskin.

 

Installasjon

 

Installasjon av tjeneren kan gjøres via en cd. Når denne tjeneren er oppe og går kan man så velge å installere de andre maskinene enten via cd eller nettverket. Å installere over nett fungere på denne måten. Man starter maskinen fra en disket, setter opp nettverket på maskinen og laster ned de pakkene man trenger over nettverket. Man skal med andre ord ikke være avhengig av Internet under installasjonsprosessen.  

 

Installasjonen skal være enklest mulig. Den skal ha så få spørsmål som mulig. I dag blir man stilt spørsmål om språk( bokmål, nynorsk, samisk) og hvilken maskinprofil du ønsker (workstation, tynnklient, server). Resten av installasjonen skal gå automatisk med automatisk deteksjon av hardware.

 

Drift

Alle Linux-maskinene som installeres ved hjelp av Skolelinux-CD-en skal la seg administrere fra en sentral maskin, fortrinnsvis tjenermaskinen. Det vil være installert en administrasjonspakke, Webmin, som gjør det mulig å administrere en skolelinux-tjener via et webgrensesnitt med kryptert forbindelse. Man kan da håndtere de fleste tjenestene, bruker samt maskinens viktigste parametre fra hvor man måtte ønske, så lenge man har tilgang på en nettleser.

Krav til maskinvare

 

Linux i skolen har som filosofi at man skal kunne kjøre Skolelinux på gamle maskiner i skoleverket. Det er derfor satt krav om at Skolelinux skal kunne kjøre på maskiner med følgende kravspesifikasjoner: 150MHz CPU ?, 64 MB RAM og 2 GB HD.

 

 

 

 

 

Utviklingskrav for Hjemme-PC profilen

 

For å nå de målene vi har satt for dette prosjektet har vi satt opp følgende del krav til prosess utviklingen.

 

Partisjonering av harddisk

For at det skal være mulig å installere Hjemme-PC profilen på en PC må man først kunne ha muligheten til å rydde plass på selve harddisken. Man skal da ikke slette noe av det som ligger der fra før, men heller rydde plass til installasjonen.

 

Ha en fungerede oppkobling mot Internet. Enten med modem, ISDN eller xDSL

Et av de viktigste kravene er at man skal ha en fungerende oppkobling mot Internet. Det skal også være mulig å kunne koble seg til sitt eget hjemmeområdet på skolen. Dette vil ved at man velger hvordan oppkobling man har under installasjonsprosessen eller ved at dette kan ordnes ved auto detect.

 

 

 

Hjemme-PC profilen skal ikke ta mer en plass en 500 MB på cd`en.

Pågrunn av begrenset plass på cd`en skal ikke hjemme-PC profilen 500 MB. Det stilles da strenge krav til hva man tar ut. Det vil derfor også stilles krav til at man rapporterer om pakker man mener bør fjernes for  å gi plass til viktigere ting.

 

Finne ut hvilken pakker man skal ha med på cd`en.

For å kunne finne de korrekte programmene å ha med i bruker profilen er det nødvendig å gjennomføre en liten bruker undersøkelse. Kravene til disse programmene er at de skal ha et pedagogisk innhold slik at det kan brukes i skolearbeid. Det skal også være mulighet til å legge til noen litt flere useriøse programmet (spill og underholdningsprogrammer).

 

Krav til dokumentasjon

Alle i prosjektgruppen er ansvarlig for utarbeidelsen av prosessdokumentasjon, produktdokumentasjonen og brukermanualen til de oppgavene de gjennomfører. Produktdokumentasjonen er ment å være en støtte for oss mens vi utvikler og ikke minst for videre utviklere av hjemme-PC profilen. Produktdokumentasjonen skal gi en grundig beskrivelse av hvordan hjemme-PC profilen er bygget opp og fungerer. Hvilken pakker som er med. Alle er ansvarlige for at det blir tatt nødvendig back-up av all dokumentasjon som blir skrevet.

Definering av dokumentlayout

Stiler for skrift

Overskrift 1 er Times New Roman 24 punkter, uthevet og midtstilt

Overskrift 2 er Times New Roman 18 punkter, uthevet og venstrejustert

Topptekst

 

Topptekst ser slik ut på alle sider i hele rapporten:

 

Skrifttypen er: Times New Roman 10 punkter, uthevet, kursiv og høyrejustert

Oppgavedelen henviser til hvilken del av dokumentasjonen det gjelder, f. eks Kravspesifikasjon, Produktdokumentasjon etc.

Bunntekst

 

Bunnteksten ser slik ut gjennom hele rapporten:

 

Skrifttypen er: Times New Roman 10 punkter, uthevet og kursiv

Sidetall blir automatisk satt inn i bunnteksten.

Krav til prosessdokumentasjon

Prosessdokumentasjonen skal beskrive arbeidets gang gjennom de forskjellige fasene i prosjektet. Den skal skrives i et slikt språk at man ikke tenger å ha detaljkunnskap om data (Linux) for å få utbytte av lesingen.

Krav til produktdokumentasjon

Produktdokumentasjonen skal deles opp i tre hoveddeler:

Krav til testrapporten

Testrapporten er delt opp i to hoveddeler:

Beskrivelse av selve testmetoden

Beskrivelse av hva som ble testet og hvordan testresultatet ble.

Krav til brukermanualen

I sammenheng med utviklingsseminaret i Bryne skal det utarbeides en brukermanual for alle programmene som i dag finnes i Skolelinux. Se vedlegg ? for mere informasjon.

I tillegg skal det lages en brukermanual for installasjons prosessen. Det skal ta for seg alle profilene og ikke bare Hjemme-PC profilen. Denne skal skrives på bokmål og vil senere bli oversatt til andre språk.

 

Endringer i kravspesifikasjonen