Link til hovedsiden
Main page Documentation About us Links

Skolelinuxprosjektet er et norsk dugnadsprosjekt som jobber med å lage et fritt tilgjengelig Linuxbasert alternativ for grunnskolen. Et av grunnprinsippene i prosjektet er at enhver skal kunne kopiere, bruke og forbedre programvaren som brukes, uten å tenke på lisensadministrasjon og -utgifter. Operativsystemet Linux, som er en av hjørnesteinene i prosjektet, har blitt utviklet på samme måte siden 1992, og resultatet av prosessen har vært en formidabel suksess.

Vårt prosjektmål er å lage en modul for Skolelinux, som inneholder et overvåkningssystem. Systemadministrator vil få muligheten til å ha oversikt over maskiner på nettverket som feiler. Modulen skal også inneholde et forenklet system som ordner programoppdatering av systemet, enten det gjelder tjenere eller arbeidsstasjoner.
Hovedmålet blir da å utvikle/tilpasse et overvåkningssystem for bruk i skolelinuxprosjektet som er brukervennlig og godt integrert i skolelinux.

Gruppen består av:

00HINDD

 • Ragnar Haugland   e-mail
 • Sven Are Finnevolden   e-mail
 • Vidar Ajaxon Grønland   e-mail
 • Tarjei Westrum   e-mail

 • Kontakt oss:   e-mail

  Oppdragsgiver for prosjektet:

 • Skolelinux v/Frode Jemtland   e-mail
       

  Veileder for prosjektet:

 • Erik Hjelmås   e-mail