Oppsett av Apache, XFree86 og cfengine

En gruppe på to studenter ved Høgskolen i Oslo arbeidet våren 2002 med oppsett av XFree86, Apache og cfengine i Skolelinux.

Prosjektdeltakerne var:

Veilederen var Hårek Haugerud

Eksternveilederen vår, a.k.a. "kunden" var Knut Yrvin

Prosjektet ble avsluttet med en prosjektrapport


Last modified: Tue Jan 28 23:27:50 CET 2003