[Tilbake til «Linux i skolen», samiskdelen]

Skolelinux på samisk: Diverse dokumentasjon

[Tilbake til «Linux i skolen»]