HOWTO for samisk på Debian

Innleiing

Dette blir en beskrivelse av hvordan jeg har gjort for å kunne skrive og lese samisk under Linux og X11. Denne rettledningen er skrevet under Debian Linux, så stier og sånt er sannsynligvis forskjellig i forhold til RedHat o.l

Videre bruker jeg selv KDE som skrivebordmiljø, og de fleste anvisninger er derfor beregnet for KDE. (Så vidt jeg vet får Gnome sttte for Unicode i neste versjon (2.0)

Man finner filene jeg omtaler i arkivet http://hem.netlink.se/~sbe31750/samisk-for-linux.tar.gz. De pakkes ut i katalogen "samisk-for-linux". Filer som h rer til X11 finnes i underkatalogen X-stuff

Alle kommandoer må utføres som root, om ikke annet er angitt

Generell samisk støtte

Samisk locale

Plasser localefila se_NO i /usr/share/locales cp se_NO /usr/share/locales

Kjør localedef:
localedef -i se_NO -f UTF-8 se_NO.UTF8
Som vanlig bruker kan man etter dette sette locale til se_NO.UTF8
export LC_ALL=se_NO.UTF8

Etter dette skal man da få samiske datoer når man bruker f.eks. "ls", og "sort" sorterer samiske bokstaver rett :-)

X11 og samisk

Gå til samisk-for-linux/X-stuff

Samisk locale under X11

Lag katalogen se_NO.UTF-8
mkdir /usr/X11R6/lib/X11/locale/se_NO.UTF-8
Kopier se_NO.UTF8 til /usr/X11R6/lib/X11/locale/se_NO.UTF-8/
cp se_NO.UTF8 /usr/X11R6/lib/X11/locale/se_NO.UTF-8/
Kopier locale.alias og locale.dir p flgende m te:
cp locale.alias locale.dir /usr/X11R6/lib/X11/locale/

Samisk tastatur under X11

Filene for samisk tastaturoppsett m settes inn i /etc/X11/xkb/symbols
cp sapmi se_NO se_FI se_SE /etc/X11/xkb/symbols
Kopier xfree86.lst til xkb/rules -katalogen
cp xfree86.lst /etc/X11/xkb/rules/.

Samiske fonter under X11

Hent inn Microsofts TrueType fonter:

Under Debian, kan man skrive:
apt-get install msttcorefonts

Har man ikke denne muligheten kan man gå til microsofts hjemmeside og hente fontene der. Man kan pakke dem ut vha. et program som kalles cabextract.

Start om X.

Nå skal det finnes støtte for samisk locale under X11, slik at f.eks. QT ikke skal klage om man har se_NO.UTF8 som locale... Videre kan man se de samiske tastaturene i f.eks. kxkb.

For å få samisk tastatur kan man skrive:
setxkbmap se_NO

Hvis man vil, kan man under KDE starte kcontrol, og trykke seg fram til "peripherals->keyboard". Der kan man sette bl.a. samisk tastatur.

Sttte for samisk dato og myntenhet i KDE

Det finnes støtte for dette i KDE3...

Skall, terminalemulatorer og samisk...

xterm

...

konsole

...

bash, zsh

...

Epostprogram

Kmail

For å kunne sende epost med samiske bokstaver, må man sette opp "composer'en" til å bruke utf8 eller iso8859-4. G til "Settings->Configure Kmail. Trykk på Composerknappen, og velg fliken Charsets.

For å vise samiske bokstaver, må man velge en (unicode) font med støtte for samiske bokstaver. Det enkleste er å gå til "Settings->Configure Kmail". Trykk på Appearanceknappen, og velg settingen "Use unicode fonts for messages".

Mozilla

Samme her som i kmail. Gå til "edit->preferences". Velg "Mail & News...->Message Composition". Trykk p "Character Coding"

Mozilla

Samme her som i kmail. Gå til "edit->preferences". Velg "Mail & News...->Message Composition". Trykk på "Character Coding" velgeren. Velg utf-8 eller iso8859-4/10.

Utskrift i KWord

Definér fonten som 8859-10 eller 89-4? Skriv ut :-)

Problemløysing

1. Tastatur

Problem: Fikk ikkje fram æøå

Tips 1: Skrive LANG=C i fila /etc/environment.
Tips 2: Skrive i ei kommandolinje: LANG=C kwrite eller tilsvarande for andre program
Resultat: Det første ga ingen endring, men det andre gjorde det mogleg å skrive æøå i alle program innafor kde, men ikkje i konsole.

Petter sin kommentar:

Tips 1 forutsetter nok reboot eller ny innlogging for at det skal ha samme effekt som tips 2.

Problemet i seg selv, og beskrivelsen over hva som løste det, er enten en feil i KDE, eller en feil i det samiske locale. Jeg mistenker KDE, da jeg har hørt rykter om tilsvarende problemer med andre locale-verdier, men tror det er lurt å sjekke det samiske locale for å være sikker på at det virker som det skal. Aktuell problemstilling er vel om 'isprint()' med venner returnerer korrekte verdier for samiske tegn. Hvis dette er tilfelle, så en vel sjekke Qt og KDE for å se hvor det går galt.

2. Diskett

Problem: Klarte ikkje lagre til diskett

Tips1: Lage katalogane /floppy og /cdrom under /mnt i staden for på rota. Skrive mount /mnt/floppy etter at disketten er sett inn, umount /mnt/floppy før disketten blir tatt ut.
Resultat: Dette fungerte, og eg kunne lagre filer til diskett. Men eg innvendte at dette var tungvint.
Tips 2: I KDE-program kan du prøva med adressene 'floppy:/a/' og 'floppy:/b/' for tilgang til to diskettstasjonar utan montering.
Resultat: Dette verka, eg kunne da lese disketten og kopiere til denne.

3. Unicodefontar

Har fått tips om denne linken og vil jobbe vidare med det når eg får tid: http://ldp.linux.no/HOWTO/HOWTO-INDEX/apps.html#GUIFONTS

4. Skrivar

Her er eg førebels like langt. Det er uklart for meg om det finst skrivardrivarar på Skolelinux-CD-en eller om desse må lastast ned, og i tilfelle kor ifrå? Kor kan ein finne forståelige instruksjonar for installering og aktivisering av skrivar i Debian?

Planen har vært å bruke CUPS som skriverdriver. Sjekk http://www.cups.org/. Evt. prøv http://localhost:631/ i ein nettlesar på maskina di og sjå om du ikkje får opp eit nokså brukarvennleg grensesnitt.

Det finnes en dunge skriverdrivere i CUPS.

cupsys - Common UNIX Printing System(tm) - server
cupsys-bsd - Common UNIX Printing System(tm) - BSD commands
cupsys-client - Common UNIX Printing System(tm) - client programs (SysV)
cupsys-driver-gimpprint - gimp-print printer driver for CUPS
cupsys-pstoraster - Common UNIX Printing System(tm) - pstoraster
kdelibs3-cups - KDE print system (CUPS support)
libcupsys2 - Common UNIX Printing System(tm) - libs

Forsøk med en kommando som dette:

apt-get remove --purge <pakkenavn>, der pakkenavn er cupsys, cupsys-client,
etc.

Etterpå kjører du:
apt-get install kdelibs3-cups (om ikke alle de andre pakkene som er nevnt
ovenfor automatisk blir installert, installer disse også). Den pakken som
inneholder flest drivere er cupsys-driver-gimpprint.

Dette er litt brute-force, men jeg vet ikke noe bedre...

Prøv etter dette med den oppskriften du har fått tidligere, så kanskje... :-)


Last modified: Thu Feb 28 18:42:09 CET 2002