[ English ]

Skolelinux: Informasjon om nordsamisk oppsett på linux

Hva trengs

Det som trengs er i grove trekk:

Joargaleaddjičoahkkin ođđajagemánu 27. ja 28. b. 2003

Čuovvovaš sátnelisttut guorahallojuvvojedje čoahkkimis:

Joargaleaddjičoahkkin cuoŋománu 19. ja 20. b. 2002

Čuovvovaš sátnelisttut guorahallojuvvojit čoahkkimis:

Ressurser

En liste (under arbeid) over status for de enkelte oppgavene.

HTML versjoner av de filene som er helt eller delvis oversatt til nordsamisk. Her sammenlignes også den nordsamiske oversettelsen med nynorsk, finsk, svensk og dansk.

i18n-sme — Forum for nord-samisk støtte i fri programvare.

Det er opprettet en e-post liste for diskusjon om ulike sider ved nordsamisk støtte i linux og annen fri programvare, gå til: <https://lister.ping.uio.no/mailman/lister.ping.uio.no/listinfo/i18n-sme>

[Tilbake til «Linux i skolen»]