Creeeren van de Skolelinux CD

Hoe de inhoud van de CD gekozen wordt

Onderstaande is een overzicht van hoe de CD momenteel aangemaakt wordt. Het is een functionele beschrijving waarbij de meeste technische details weggelaten zijn.

De CD wordt om de twee uur aangemaakt, door de gebruiker 'root' op developer.skolelinux.no. De packages worden opgehaald van de Debian mirrors in /local/debian/ en van de Skolelinux APT bronnen in /local/ftp/skolelinux/dists/woody/local/binary-i386/non-official/ en /local/ftp/skolelinux/dists/sid/local/debian-installer/binary-i386/non-official/.

De build start met de package lijsten in CVS, deze vindt je in de map skolelinux/src/task-skolelinux/lists/*.txt. Indien een debian package vernoemd is in een van deze bestanden, en het is aanwezig in Debian/Woody of onze APT bronnen, wordt het toegevoegd aan de lijst met packages die op de CD gezet dienen te worden.

De lijst met packages voor inclusie op de CD bevat geen versie nummers. Indien een package van onze APT bron een lager versie nummer heeft dan een Debian/Woody package, dan wordt bijgevolg de package van Debian/Woody toegevoegd en niet dat van onze APT bron.. Dit gebeurde ooit met onze kde-i18n-* packages voor Gaute het versie nummer goed zette. We onderhouden een lijst met Skolelinux-packages afkomstig van niet-woody bronnen waar we documenteren waarom we Woody moeten aanpassen.

Het build proces gaat automatisch verder terwijl de root gebruiker buildcd.sh draait. in zijn CVS-gecontroleerde skolelinux/src/cronjobs. Eens het build proces compleet is verzamelt dit script alle namen van de Debian-packages op de eerste CD (die we de Skolelinux-CD noemen), sorteert deze, en kopieert het naar de webfolders waar het ingecheckt wordt. Een geupdate lijst met packages is via het web beschikbaar samen met het log van de laatse CD-build

Het resultaat wordt geplaatst in ftp://ftp.skolelinux.no/debian-cd/. De bedoeling is dat deze test-CD's gecontroleerd worden en verplaatst naar ftp://ftp.skolelinux.no/skolelinux-cd/ wanneer ze op de verwachte wijze functioneren.

Hoe een CD-image te maken

We maken gebruik van de standaard Debian setup om installatie CD's aan te maken, we passen alleen de plaatsing van "onze" packages aan zodat ze op de eerste installatie-CD komen te staan.

In onderstaande vindt je een korte beschrijving van hoe je een Skolelinux CD-image kunt aanmaken.

Vereisten

  • Een complete mirror van Debian Woody (stable)
  • Voldoende schijfruimte op dezelfde partitie als de mirror om de CD-images aan te maken.
  • Een kopie van skolelinux/src/ uit de Skolelinux CVS

De procedure is geautomatizeerd met behulp van make. Bepaalde onderdelen moeten uitgevoerd worden door de root gebruiker (of een andere gebruiker met schrijfrechten voor de Debian-mirror). In skolelinux/src/ geef je het commando 'make'. Deze taak neemt ongeveer 35 minuten in beslag en produceert de CD-images in /local/ftp/debian-cd/.

Resultaten van de laatste build

Debian

Bugs
Developers' Corner
Policy
Build Essentials
Developers Reference
Various APT sources
Excuses
Testing FAQ
Autobuilder
QA for base-pkg
QA for standard-pkg
QA for debian-installer
Release-critical bugs status
Problems in Testing
Autobuilder-TODO

Foutmeldingen

Zijn te vinden in het BTS als pere@hungry.com.
Packages overzicht voor debian-boot

Debian Packages

Buildlog:

Bugreports:

Skolelinux

Release notes
Bugs
Open bugs
Voortgangs overzicht
Opzet
Meer over de package lijsten
Setup info
Informatie over de vertalingen
Informatie voor ontwikkelaars
Externweb
Statistieken

$Id: index.html.nl,v 1.4 2003/12/05 19:23:59 pere Exp $