[English] [Nederlands]

Introduksjon for nye utviklere

Skolelinux - prosjektet

Vi jobber med å utvikle en Linux-distribusjon for norske skoler. Målet er å utvikle en distribusjon som er enkel å installere, vedlikeholde og som finnes på både bokmål, nynorsk og forhåpentligvis nordsamisk!

Distribusjonen baseres på Debian GNU/Linux for Intel x86 maskiner. Grunn-distribusjon baseres på woody og debian-installer. Mer info om Debian kommer i neste avsnitt.

Hvis du ønsker mer informasjon om Skolelinuxprosjektet, gå inn på prosjektets hovedsider.

Debian GNU/Linux

Distribusjonen baserer seg på Debian GNU/Linux. For å bli en Skolelinux-utvikler er det viktig å kjenne til Debian; hvordan Debian fungerer, Debians policy og hvordan man bygger Debian-pakker. Under har vi listet opp noen linker hvor du kan lære mer om dette.

Kommunikasjon

I dette prosjektet bruker vi Internet som vår viktigste kommunikasjonskanal, hvor webben, epost-lister og IRC er de viktigste. Web-adressen vår er http://developer.skolelinux.no, ofte forkortet til d.s.n. Epost-listene våre finner du her, hvor den viktigste for utviklere er debian-edu@lists.debian.org.

We benytter oss også av #skolelinux på IRCNet. IRC-servere du kan bruke er:

For å håndtere feil i systemet bruker vi Bugzilla - Bug Tracking System. Dokumentasjon for Bugzilla finner du her og vår Bugzilla-side finner du her.

CVS

All utvikling av Skolelinux-prosjektet "lever i CVS" (Concurrent Version System), som er et system som holder orden på filene våre og alle endringene som blir gjort. Hvis du vil bli Skolelinux-utvikler, noe vi håper du vil (!), må du lære deg å bruke CVS. For en kort introduksjon, se her. For å få en detaljert oversikt over CVS bør du lese "Open Source Development With CVS" av Karl Fogel. Denne finner du her. Når du begynner å bli klar for å ta en titt på filene i vårt CVS-tre, kan du ta en titt på vår CVS-side. Du kan også se CVS-treet på webben her.

developer - serveren vår

Skolelinux-prosjektet har noen datamaskiner som vi bruker i utviklingsarbeidet. Vår viktigste server er developer.skolelinux.no, også kalt d.s.n. Det er denne serveren som huser alle filene våre. Hvis du mener du trenger en konto på denne maskinen, les denne siden. Under har vi listet opp de viktigste katalogene på developer:

Skolelinux - distribusjonen

Skolelinuxdistribusjonen baserer seg på Debian, og vi vil at den i utgangspunktet skal installeres med et sett av applikasjoner som gjør at den stemmer overens med vår arkitektur. Selvfølgelig skal ikke personen/skolen som ønsker å installere distribusjonen vår, være nødt til å konfigurere noen for å få den til å fungere tilfredsstillende.

Hovedsakelig kan man si at Skolelinux består av tre deler; installasjonssystemet, pakker fra Debian og pakker vi vedlikeholder selv. I de neste avsnittene går vi litt nærmere inn på disse delene.

Installasjonssystemet

Kort forklart er installasjonssystemet en modifisert utgave av debian-installer og noen skript som setter sammen installer'en og de pakkene vi vil ha, til en CD. Disse skriptene kjøres en gang hver andre time. For mer info om CD-byggeprosessen, ta en titt her.

Pakker fra Debian

Serveren vår developer, har et mirror av alle Debian-pakkene fra Debian woody.

Pakker vi vedlikeholder selv

Vi prøver å bruke så mange pakker som mulig fra Debians arkiv med stabile pakker, men i noen tilfeller er vi nødt til å bygge og vedlikeholde våre egne pakker eller bruke pakker fra sarge (testing) eller sid (unstable).

LDAP

I Skolelinux prøver vi å lagre så mye konfigurasjonsdata som mulig i LDAP-kataloger. Som Skolelinuxutvikler er man ikke nødt til å ha noe kunnskap om LDAP, men i noen deler av systemet er det viktig. Vi anbefaller disse sidene som en introduksjon til LDAP:

Mer informasjon


Morten Werner Olsen
$Id: devel_intro.html.no,v 1.3 2004/02/10 16:12:39 cobaco Exp $
Valid CSS! Valid HTML 4.01!