[Deutsch] [English] [Nederlands] [Português]

Skolelinux - CVS server info

CVS serveren er tilgjengelig via CVS (ssh, pserver og viewcvs) fra developer.skolelinux.no. Der er siste utgave av dokumenter, websider og kode tilgjengelig.

Det deles ut to typer konti: ssh-konti (med cvs-tilgang) og rene cvs-konti.

For å få en ren cvs-konto:

For å få ssh-tilgang:

Kjør følgende for å hente ut alle moduler:

CVS via Secure Shell (ssh) - anbefalt

CVS via SSH bruker krypterte forbindelser slik at det ikke er mulig å snappe opp hverken passordet ditt eller innhold i filer når du utveksler filer med CVS-serveren. Det er mulig å utveksle filer med CVS-serveren både via egen konto på developer.skolelinux.no, og fra egen maskin som er på nettet.

Fra egen bordmaskin med nettilgang skriver du følgende:

CVS_RSH=ssh
export CVS_RSH
cvs -d :ext:EGENKONTO@cvs.skolelinux.no:/var/lib/cvs co skolelinux

Hvis du er logget inn på egen konto på developer.skolelinux.no skriver du følgende:

cvs -d /var/lib/cvs co skolelinux

CVS via pserver

CVS via pserver sender passord og filer i klartekst, og gjør det enkelt for enhver mellom deg og CVS serveren å få tak i passordet ditt.

cvs -d :pserver:$USER@cvs.skolelinux.no:/var/lib/cvs login
[Fyll inn passord - dette legges i ~/.cvspass og huskes mellom hver gang.]
cvs -d :pserver:$USER@cvs.skolelinux.no:/var/lib/cvs co skolelinux

Anonym CVS via pserver

Hele verden har anonym lesetilgang (ikke skrivetilgang) til CVS-treet:

cvs -d :pserver:anoncvs@cvs.skolelinux.no:/var/lib/cvs login
Passordet er 'anoncvs'.
cvs -d :pserver:anoncvs@cvs.skolelinux.no:/var/lib/cvs co skolelinux

Om CVS

Den "offisielle" CVS-manualen (Version Management with CVS by Per Cederqvist) finner du på http://www.cvshome.org/docs/manual/.

Info til drift-personell

Hvordan opprette SSH-konto

SSH-tilgang til developer opprettes slik:

Her er et eksempel.

# adduser brukernavn
[skriv inn ett tilfeldig passord - det endres senere]
[fyll inn fullt navn, inkludert email-adresse]
[telefonnummer er valgfritt]
# vi /etc/shadow
[Legg inn passwd-hash i riktig felt]
# adduser brukernavn src
# echo mailadresse > ~brukernavn/.forward
# chown brukernavn.brukernav. ~brukernavn/.forward

Hvordan opprette pserver-konto

lag konto med shell satt til /bin/false.

Rediger CVSROOT/passwd og legg inn passord-hash der.


drift@skolelinux.no