Fremdriftstatus for teknisk utvikling

I denne tabellen vises status for utvikling av henholdsvis installasjonsrutinen, oppsett av tjenester, og distribusjonen (også kjent som Skolelinux-CDen).

Sist oppdatert 2002-12-08


Forklaring av statusnivåene

Status Forklaring
Ikke begynt Selvforklarende.
Spurt Noen har blitt spurt om å gjøre det.
Igang Noen er igang med å gjøre det.
Klar til test Rutinen er ferdig, men ikke kvalitetssikret.
Testet Rutinen er ferdig og kvalitetssikret.
Ukjent Ukjent status.

Status for første del av installasjon (d-i)

Installasjon Viktighet Utviklingsstatus Ansvarlig(e) Testet Ansvarlig(e) Resterende Arbeid
Installasjonsrutinen Must Igang Tollef Fog Heen
Petter Reinholdtsen
Igang Ukjent ? + 1 dag integrasjon
Autopartisjonering Must Klar til test Petter Reinholdtsen Igang Ukjent 0

Status for autooppsett (cfengine/debconf/base-config)

Installasjon Viktighet Utviklingsstatus Ansvarlig(e) Testet Ansvarlig(e) Resterende Arbeid
Automatisk gjenkjenning av hardware (nettkort, etc) Must Klar til test Petter Reinholdtsen Igang Alle testere 0
Navnetjener (DNS) Must Klar til test Gustav Fosseid Igang Alle testere 0
Automatisk nettverksoppsett av maskiner (DHCP) Must Klar til test Christian Juell Igang Alle testere 0
Elektronisk postkontor (Limacute) Must Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent 1 uke til integrasjon
Katalogtjeneste (OpenLDAP/NIS) Must Igang Petter Reinholdtsen Igang Alle testere 1 uke til integrasjon
Vevtjener (Apache/PHP) Must Klar til test HiO-studenter Igang Alle testere 0
SQL tjener (PostgreSQL) Must Ikke begynt Ukjent Ikke begynt Ukjent 1 uke til integrasjon
Automatisk oppsett av skjermkort (XFree86) Must Klar til test HiO-studenter Testet ok Alle testere 0
Klokkesynkronisering (NTP) Must Klar til test Petter Reinholdtsen Testet ok Petter Reinholdtsen 0
Hjemmeområder via UNIX nettverksfilsystem (NFS) Must Klar til test Petter Reinholdtsen Klar til test Ukjent 0
Automatisert oppsettstyring (cfengine) Must Mangler server-løsning Ukjent Testing av install-oppsett igang Ukjent 0.5 dager
Tjenere for tynne klienter (LTSP) Must Klar til test Ragnar Wisløff Igang Ukjent 3 dager + 1 dag integrasjon
Vev-cache / proxy (Squid) Should Klar til test Roy-Magne Mo Testet, noen mangler Petter Reinholdtsen 0
Hjemmeområder via "fremmed" nettverksfilsystem (SMB/Appletalk) Should Ikke begynt Ukjent Ikke begynt Ukjent 1 uke
Sentral backup Should Ikke begynt Ukjent Ikke begynt Ukjent Ukjent
Brannmur Should Igang Lars Bahner Ukjent Ukjent Ukjent

Status for administrasjon (Webmin/printkvoter/lukking av klasserom)

Installasjon Viktighet Utviklingsstatus Ansvarlig(e) Testet Ansvarlig(e) Resterende Arbeid
Fjerninnlogging (OpenSSH) Must Klar til test Petter Reinholdtsen Testet ok Petter Reinholdtsen 0
Utskrift (CUPS) Must Klar til test Jan Ludvig Vinningland Ukjent Ukjent Må testes!
Brukeradministrasjon via nettleser (Webmin) Must Klar til test Andreas Dahl Igang NITH-studenter 0
Utskriftskvoter Must Ukjent Ukjent Ikke begynt Ukjent Ukjent
Stenging av klasserom Should Igang Tom Olav Urstad Ikke begynt Ukjent 2 dager
Flere oppgaver Could Igang Ukjent Ferdig Ukjent ?