[English] [Nederlands] [Português]

Oppsett av apt-kilder

For å oppdatere pakker i skolelinux er det nødvendig å sette opp kilden for det korrekt. Dette gjøres i filen /etc/apt/sources.list

Hvis det har blitt lagt til apt-kilder for debian under installasjonen kan disse slettes, og erstattes med:

#
# Security updates
#
deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
#
# Binary packages from skolelinux Debian/Woody
#
deb http://ftp.skolelinux.no/debian woody main non-free contrib
deb http://ftp.skolelinux.no/debian-non-US woody/non-US main contrib non-free
#
# Source from Finland, Debian/Unstable
# (Not needed to get skolelinux to work - finnarne)
#deb-src http://ftp.fi.debian.org/debian unstable main non-free contrib
#deb-src ftp://ftp.fi.debian.org/debian-non-US unstable/non-US main contrib non-free
#
# Opera [pere 2001-10-06]
# (not needed opera 6.10 is included as of pr31 - finnarne)
# deb http://www.opera.com/debian potato opera
#
# Skolelinux APT
#
deb ftp://ftp.skolelinux.no/skolelinux woody local