OpenStreetmap.org : Norges fribrukskart

En underprosjekt av OpenStreetmap.org. Der er det også en wiki-side for den norske delen av prosjektet.

Noen av oss er lei av mangelen på kartdata med brukervennlige lisenser, og har samlet oss i et Internet-prosjekt der vi forsøker å lage fritt tilgjengelige kart ved hjelp av GPS-innsamlede rådata. Her finner du informasjon om Norgesavdelingen av prosjektet.

Vi har samlet endel GPS-rådata, og jobber nå med å hente ut veidata fra disse. Et skjermbilde med litt av disse dataene er tilgjengelig. Alle disse datasettene er lastet opp til OpenStreetmap.

I tillegg samler vi plasseringene til postnummer (latitude,longitude) slik at en kan plassere adresser på kart. Navnene på poststedene kan hentes fra posten. Denne informasjonen bør mulighens heller gjøres tilgjengelig i RDF format.


Petter Reinholdtsen
Last modified: Sun May 1 00:37:44 CEST 2005