Files:initrd.tmp2.img
The initrd image to use after the first stage of installation is finished

initrd.tmp2.img-del1
Part one of the total image

initrd.tmp2.img-del2
Part two of the total image

initrd.tmp2.img-del3
Part tree of the total image

initrd.tmp2.img.tar.gz
I have mounted the image with loop, and tared down the files inside.
If you want to get the mptbase and mptscsih they are located under
./lib/modules/2.4.20-1-386/kernel/drivers/message/fusion/mptbase.o
./lib/modules/2.4.20-1-386/kernel/drivers/message/fusion/mptscsih.o

More information on this problem is on the bugs.skolelinux.no site.
The bug number is 383. The machine in the bug are the xSeries 235, but it applys
to all machines with the mpt/lsi scsi interface.

-Frode

punkt 5.
Trenger tilgang til en annen maskin med den samme kjernenen og modulen som PR38,
eller man kan hente ned initrd imaget jeg har lagret her.....
(Dette fungerer kun med kjerne 2.4.20-1-386)

1. Set i Skolelinux cd. Start en standar installasjon.


Alt+F2. Sett inn en diskett med modulene mptscsih.o og mptbase.h. Monter
disketten, og kopier modulene til
/lib/modules/2.4.20-1-386/kernel/driver/message/fusion/, og legg linjene som
ligger lagt ved denne meldingen (a), i filen
/lib/modules/2.4.20-1-386/modules.dep.

3. Last mptscsih modulen med kommandoen "modprobe mptscsih"


installasjonen som vanlig.


http://developer.skolelinux.no/~fjemtland/, og kobier denne over til serveren.
(Hint 1 monter opp harddisken med kommandoen
mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 til et ledig monteringspunkt


hver av disse og >> /boot/min_initrd.img. Rename denne til
initrd.img-2.4.20-1-386.)
Kopier inn mptscsih.o og mptbase.o som forklart i punkt 2 til underkatalogen
initrd. Kontroler at det er henvisninger til disse i filen
initrd/lib/modules/2.4.20-1-385/modules.dep. Lag et nytt initrd bilde med

denne filen over til serveren. Tips Bruk split. Rename initrd.tmp2.img til /boot/initrd.img-2.4.20-1-386.mer infor.

-Frode frode.jemtland(at)skolelinux.no

a)
Linje 1: /lib/modules/2.4.20-1-386/kernel/drivers/message/fusion/mptbase.o:
Linje 2: /lib/modules/2.4.20-1-386/kernel/drivers/message/fusion/mptscsih.o: \
/lib/modules/2.4.20-1-386/kernel/drivers/message/fusion/mptbase.o \
/lib/modules/2.4.20-1-386/kernel/drivers/scsi/scsi_mod.o