Skolelinux studentprosjekter

Skolelinux studentprosjekter

Knut Yrvin,
Petter Reinholdtsen,
Per Harald Westby
Frode Jemtland

Oct 6, 2003

Sammendrag

Studentprosjekter er en viktig bidragsyter til å bringe Skolelinux-prosjektet framover. Her beskrives studentprosjekter i Skolelinux-sammenhengen. Vi tar for oss:

Skolelinux prosjektforslag
Dette er forslag til nye prosjektoppgaver som Skolelinux-prosjektet gjerne vil ha utført. Listen er <<ikke-ekslusiv>>, m.a.o. vi inviterer f.eks. lærere og studenter ved høgskoler og universiteter til å komme med ytterligere forslag, gjerne forslag som de selv kunne tenke seg å være veiledere/deltakere i.
Planlagte/igangsatte studentprosjekter
Dette er prosjekter som er blitt valgt av en studentgruppe. Prosjektene er enten:

  1. Planlagt, men ikke er igangsatt ennå, eller
  2. Prosjekter undervegs (<<work in progress>>)
Tidligere/avsluttede studentprosjekter
Her nevnes kort tidligere studentprosjekter i Skolelinux-sammenheng.

Chapter 1
Introduksjon

Studentprosjekter er en viktig bidragsyter til å bringe Skolelinux-prosjektet framover. For brukere av Skolelinux vil innstats fra studentprosjekter føre til at over 6000 timer blir levert i systemutvikling vinteren og våren 2003. Erfaringer fra tilsvarende prosjekter våren 2002 viser gode leveranser fra studenthold.

Til gjengjeld kan Skolelinux-prosjektet stille med interessante, relevante og meningsfylte oppgaver og med dyktige veiledere.

En rekke høgskoler har vist og viser interesse for at studentgrupper kan gjennomføre større eller mindre prosjekter i Skolelinux-sammenhengen. Studenter og prosjektveiledere fra følgende utdanningsinstitusjoner har vist interesse for å bidra (og flere er velkomne):

Chapter 2
Skolelinux prosjektforslag

Skolelinux har en rekke forslag til prosjekter, egne såvel som forslag fra lærere på høgskolene.

2.1  Forbedret tynnklient-oppsett med og uten Webmin

Beskrivelse:
xx

2.2  Tilpasning av brukermenyer for hundrevis av elever

Beskrivelse:
xx

2.3  Tilpasning av overvåknings- og driftsverktøy

Beskrivelse:
xx

2.4  Ordlister sjekket opp mot allment tilgjengelige ordliste-databaser

Beskrivelse:
xx

2.5  System for virus-beskyttelse

Beskrivelse:
xx

2.6  Samiske fonter

Beskrivelse:
xx

2.7  Automatisk device detektering

Beskrivelse:
xx

2.8  Linuxbasert multimediamaskin

Beskrivelse:
Testing, dokumentasjon og eventuelt feilretting avett eller flere tunge multimedieprogram for Linux.Også testing, konfigurasjon og dokumentasjon avmaskinvarestøtte som kreves. (f.eks. ieee1394,«firewire»). Integrering mot Skolelinux.

2.9  Webmingrenesnitt for autofs og LDAP

Beskrivelse:
Vedlikehold av auto.master-informasjon i LDAP, oppsett av monteringskataloger, submonteringskataloger og monteringspunkter.

2.10  Webmingrenesnitt for Amanda

Beskrivelse:
Lage et Webmin GUI til backup programmet. Dette grensesnittet må kunne legge til nye maskiner til den rutinemessige backupen, og kunne restore filer. Dette gjøres i dag via kommando linja. Kunnskaps området: CGI, Perl, Amanda.

Chapter 3
Planlagte og igangsatte studentprosjekter

3.1  Backup-system

Startdato:
2003-08-20
Sluttdato:
2003-11-30
Faglærer:
Anders Christensen, anders @ idi.ntnu.no
Eksterne veiledere:
Frode Jemtland, frode.jemtland @ skolelinux.no
Beskrivelse:
 
Finne, vurdere og for de mest aktuelle teste tilgjengelige backupsystemer for Linux og tilpasse og dokumentere ett av dem for Skolelinux.

URL: http://developer.skolelinux.no/info/studentgrupper/2003-backup/

3.2  Hjemme-PC-utgave av Skolelinux (NITH)

Startdato:
2003-01-28
Sluttdato:
2003-05-23
Faglærer:
Bjørn Olav Listog, blistog@nith.no
Eksterne veiledere:
Knut Yrvin, knuty@skolelinux.no og Petter Reinholdtsen, pere@hungry.com
Beskrivelse:
 
Skolelinux har sålangt profiler (<<generiske maskintyper>>) tilpasset maskiner som skal stå på skolene (<<tynnklienttjener>>, <<tjener>> og <<arbeidsstasjon>>). Dette prosjektet skal vurdere og siden implentere en hjemme-PC-profil for elever og lærere. Hjemme-PC-profilen skal: Være basert på Skolelinux/Debian, supplert med annen OSS/fri programvare; gå inn på samme CD som resten av Skolelinux og møte grunnleggende/<<seriøse>> elevbehov (pedagogisk programvare, Office-pakke, tegneprogram, etc.).

Hjemme-PC-profilen skal sette opp en Skolelinux-installasjon som ikke er beregnet å stå som del av et Skolelinux-nettverk, men som en enkeltstående PC i et eksisterende nettverk, eller tilkoblet Internet via oppringt linje. Den skal i tillegg være mulig å installere sammen med et allerede installert operativsystem, slik at den ikke skal fjerne alt som ligger på harddisken, men i stedet forsøke å rydde plass til seg selv på harddisken under installasjonen. Den skal altså støtte dual-/multiboot.

Oppgaven består i flere deler. En del er tilpassing av installasjonen slik at systemet kan installeres ved siden av allerede installert programvare. En annen del er å tilpasse Skolelinux-oppsettet slik at det kan fungere som del av et eksisterende nettverk, dvs. fjerne endel unødvendige servertjenester og endre på endel oppsett. En tredje del er å finne ut hvilke Debian-pakker som er nødvendig for å få oppringt til å fungere, det være seg via modem, ISDN eller ADSL. En fjerde del er å finne ut hvilke Debian-pakker som er nødvendige på et bærbar maskin.

Hjemme-PC-profilen(e) skal også tjene som god (Skole-)Linux-PR rettet mot elever, da trengs (også) annet enn <<seriøs>> programvare. Prosjektet kan derfor også kartlegge hva elever i målgruppen (barne-, ungdoms- og videregående skole) mener er viktig <<useriøs>> programvare og definere en eller flere ekstra profiler, med en felles pakke av <<seriøse>> programvare, samt mer interesse-, lek- og lystbetont programvare med Linux PR-verdi.

3.3  Forbedret brukergrensesnitt for brukeradministrasjon (NITH)

Startdato:
2003-01-xx
Sluttdato:
2003-xx-xx
Faglærer:
xx, xx@yy
Ekstern veileder:
Knut Yrvin, knuty@skolelinux.no og Andreas Dahl, andread@linpro.no
Beskrivelse:
 
Oppgaven består i å forbedre dagens webmin-baserte brukergrensesnitt laget av Andreas Dahl fra Linpro. Det skal gjøres en behovsanalyse av hva lærerne vil ha, og hva som forventes. Ut fra det skal en gjøre et utvalg av hva man må ha med, hva som bør være med, og hva som kan være med i en slik tjeneste ut fra brukerens behov. Med andre ord skal de belyse problem- og anvendelsesområdet. Kildekoden som skal forbedres ligger i CVS, skolelinux/src/webmin-ldap-skolelinux.

Resultatet skal være en produksjonsklar applikasjon for brukerforvaltning med brukermanual for lærere på norsk, og en teknisk beskrivelse på engelsk.

Systemet skal være fullt integrert med forbedret katalogtjeneste delutviklet av hovedprosjektgruppe fra Høgskolen i Gjøvik (se nedenfor).

3.4  Forbedret LDAP-oppsett på Skolelinux (HiG)

Startdato:
2003-01-01
Sluttdato:
2003-05-19
Deltagere:
Trond Christian Frøhaug, Morten Sporild og Ole Martin Dahl
Faglærer:
Erik Hjelmås, erikh at hig.no, http://w3.hig.no/erikh/
Ekstern veileder:
Frode Jemtland, frode.jemtland at skolelinux.no og Andreas Dahl, andread at linpro.no
Beskrivelse:
 
Oppgaven går ut på å forbedre LDAP/Limacute-oppsettet slik at e-post, utskriftkvoter og grupper fungerer, samt at man kan importere større brukergrupper fra eksterne grensesnitt (som fil eller andre typer katalogtjenere i tillegg til det "innebygde" brukergrensesnittet). Jobben består blant annet i å få nettgrupper til å fungere sammen med LDAP, og å tilpasse CUPS til et mer fleksibelt system for utskriftskover.

Forbedret LDAP-oppsett på Skolelinux. Tilrettelegging for cerebrum.

http://sourceforge.net/projects/cerebrum/

Sammendrag
av ferdig løsing:
Gruppen har levert inn prosjektet 2003-05-19, og følgende oppgaver er gjennomført:

Limacute/e-post:
Ikke gjort, da Andreas hadde gjort my av denne jobben på første utviklersammling.
Import av brukere:
Ikke gjort, da gruppen som jobber med LDAP Webmin modulen tar seg av denne delen.
Utskriftkvoter:
Problemstillingen rundt utskriftskvoter er som følger. I versjon 1.1 av CUPS (current), kan dette kun settes for grupper. Dette er ikke en god nok løsning for Skolelinux. I CUPS 1.2 som er under utvikling, er dette kraftig forbedret (Litt usikker på CUPS muligheter for å lagre/hente denne informasjonen i LDAP). Gruppa har laget en løsning som bruker den CUPS versjonen som følger med skolelinux i dag. I tillegg legger man også inn programmet PyKota. Dette programmet bruker SNMP mot printeren til å kontrollere hvor mange sider som har blitt skrevet ut for hver utskrift. Denne informasjonne trekkes i fra brukerens kvoter, som er lagret i en database (ikke LDAP). Med verktøyene som følger med PyKota kan man få oversikt over status for alle brukeren, sette kvote bestemmelsene, o.l
Netgrupper:
Gruppen hadde store problemer med å løse denne oppgaven. Grunnen var at det ikke fantes noe dokumentasjon på et gjennomført prosjekt som hadde klart å impementere netgrupper i LDAP. En annen grunn var også at libnss-ldap ikke fungerte slik den skulle i følge RFC 2307. Det kom en ny versjon av libnss-ldap i april, og med denne fikk gruppen til en løsning.
Oppgavene som gruppen fikk har blitt løst eller delegert. Dette er bra. Det som gjenstår er impementeringen i Skolelinx.

Netgrupper er bra beskrevet, og det skal ikke være den største jobben å få inn. Kapitelene som omfatter dette er anbefalt lesning ;)

Når det gjelder Py-Kota, så er det ikke en debian pakke av dette i dag. Dette må lages, og denne må konfigureres og settes opp så den blir automatisk installert og konfigurert i skolelinux. Dette er noe mer jobb. Det er i dag ikke så mange andre en gruppe deltagerne som har innsikt i denne løsningen, så vi får håpe noen av gruppe deltagerne tar tak og implementerer denne delen.

URL http://developer.skolelinux.no/info/studentgrupper/2003-HiG-useradmin/documentation.html

3.5  Driftsstøttesystemer for Linux (Hvem ?? xx)

Startdato:
2003-01-xx
Sluttdato:
2003-xx-xx
Faglærer:
xx, xx@yy
Ekstern veileder:
xx, xx@yy
Beskrivelse:
xx
Driftsstøttesystemer for Linux

3.6  Tilkobling av Mac- og Windows-maskiner til Skolelinux-nettverket (NTNU)

Startdato:
2003-01-xx
Sluttdato:
2003-xx-xx
Faglærer:
Amanuensis Terje Rydland, xx@yy
Ekstern veileder,
aka <<kunden>>: Per Harald Westby, xx@yy
Beskrivelse:
xx
Skolelinux-prosjektet har etablert en nettverksarkitektur, et antall profiler for maskiner i et Skolelinux-nettverk (tjener, tynnklient-tjener, arbeidsstasjon og tynnklient) alle basert på Debian Linux, og et sett tjenester (autentisering, autorisasjon, navnetjenester, fildeling, skriverdeling, web-cache, ...).

Første del av oppgaven er å vurdere og beskrive hvordan Mac med OS X og/eller PC med Windows best kan koples inn i denne nettverksarkitekturen og utnytte tjenestene den tilbyr, og derved etablere en profil for Mac- og/eller Windows-klienter i Skolelinux.

Andre del av oppgaven er å implementere utvalgte deler av den/de etablerte profilene. Aktuelle/sentrale teknologier er bl.a. (Open)LDAP og nss_ldap for katalogtjenester, Samba og netatalk for fil- og skriverdeling og X-tjenere for å kjøre applikasjoner på tjenere fra Mac- el. Windows-klienter.

http://developer.skolelinux.no/arkitektur/arkitektur.html
http://www.ietf.org/rfc/rfc2307.txt
http://developer.skolelinux.no/info/rapporter/forprosjekt/forprosjekt.html

Chapter 4
Tidligere/avsluttede studentprosjekter

4.1  Skolelinux driftshåndbok

Oppgaven besto i å lage en håndbok tilpasset IT-ansvarlige i skolen, som inneholdt det som er nødvendig for å komme igang med Skolelinux, og for å drive daglig vedlikehold av et Skolelinux-nettverk.

(Kort omtale. xx)

4.2  Automatisk oppsett av Apache, XFree86 og Cfengine

Oppgaven besto i å automatisere oppsett av XFree86, det grafiske grensesnittet som brukes i Skolelinux, slik at de fleste skjermkort fungerte som de skulle etter installasjonen. I tillegg skulle en lage et rammeverk for oppsettstyring av tjenester vha. cfengine som brukes til å fikse oppsett under installasjonen, og til å endre oppsett på maskiner i drift. Til slutt skulle en fikse oppsett av webserveren Apache slik at alle tilllegsmoduler fungerte ut av boksen.


File translated from TEX by TTH, version 2.92.
On 6 Oct 2003, 13:55.