[English] fixme: lag engelsk nettside

Studentprosjekt - FEIDE / Cerebrum

Introduksjon

Hei og velkommen til hjemmesiden for prosjektet «utrulling av FEIDE» i Skolelinux. Prosjektet startet 5.1.2005 og skal være ferdig 1.6.2004. Den detaljerte prosjektbeskrivelsen er:

Å etablere en svært effektiv måte å rulle ut og vedlikeholde FEIDE som autorativ kilde for brukerforvaltning i Skolelinux. Systemet skal rulles ut og fungere i daglig bruk på en grunnskole med Skolelinux. Som pilot i prosjektet vil vi benytte en lokal grunnskole i Ålesund. Data vil hentes fra skolens administrasjonssytem og importeres inn i cerebrum. Herfra vil de innhentede dataene benyttes til å populere LDAP-katsalogen i skolelinux.

Deltakere på prosjektet er:

Navn: Magnus Paulsen
Epost: magnus.paulsen @ gmail.com
Studiested: Høgskolen i Ålesund
Studieretning: Datateknikk

Navn: Ottar Pettersen
Epost: ottar.pettersen @ stud.hials.no
Studiested: Høgskolen i Ålesund
Studieretning: Datateknikk

Interne veiledere (HIALS) er Helge Tor Kristiansen og Geir Atle Storhaug.

Ekstern veileder (Skolelinux) er Knut Yrvin

Dokumenter

Disse dokumentene er produsert hittil i prosjektet:

Programvarepakker

Programvare som er pakket og implementert på Skolelinux CD'n:


Morten Werner Olsen
$Id: index.html.no,v 1.8 2005/01/29 16:40:35 mpaulsen Exp $
Valid CSS! Valid XHTML 1.1!