Språkseminar i Tromsø, 19-20 april 2002

Deltakere

Saksliste

Terminologi

Da Berit Merete Nystad og Marit Einejord i egenskap av språkeksperter bare kunne delta på fredag, valgte vi å gå løs på terminologien først. Regnor og Svein hadde gjort klar to lister med ca. 50 ord hver der sentrale ord og uttrykk inngikk.

Vi fikk under gjennomgangen rensket opp i en del inkonsekvente oversettelser og fastslått en del retningslinjer for videre oversettelse. Oversikten over ord og uttrykk som ble godkjent er blitt lagt ut på developer.skolelinux.no.

Forutenom terminologi ble vi også enige om å bruke verbformene -min/-men framfor -me (sáddemin/veahkeheamen vs. sáddeme/veahkeheame).

Hele fredagen og en del av lørdagen gikk til dette.

Planlegging av videre virksomhet

Prioriteringsplanen for det videre oversettelsesarbeidet blir som følger:

Søknader/finansiering

Vi hadde en lengre diskusjon om hvordan vi skulle organisere det videre arbeidet med å finne finansiærer og fant ut at hovedsaklig Gustav (Foseid) og Trond, med Svein som støttespiller, skal utforme og sende avgårde søknader til sametinget og andre potensielle finansiærer.

Bakgrunnsinformasjon om skolelinux og samisk

Børre og Svein fortalte om bakgrunnen for hvordan den samiske oversettelsen kom i gang. Trond informerte om prosjektet sitt, et morfologisk analyseprogram for samisk.

Teknisk del

Denne delen var tenkt å gi en kort innføring i kbabel og cvs, men på grunn av dårlig forberedelse gikk dette i vasken. Noe å rette opp til neste møte...

Møtet var finansiert med midler fra senter for samiske studier, stor takk går til dem for at dette seminaret kunne arrangeres.

På vegne av samisk oversettergruppe i skolelinux
Børre Gaup (boerre@skolelinux.no)