Gevinstrealisering - Mål: Å tilby
Forfatter: Knut Yrvin - laget med KPresenter