Gevinstrealisering - Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK)
Forfatter: Knut Yrvin - laget med KPresenter