Hjelp med Skolelinux

For å få hjelp med Skolelinux anbefales først og fremst kostnadsfrie brukerforum:

Profesjonell hjelp

Møre og Romsdal fylkeskommune gjort betydelig arbeide for å sikre godt opplæring av IT-veiledere i skolen. Fylkeskommunen har etablert kontakt med Norsk nettskole og Høgskolen i Sør-Trønderlag som tilbyr kurs for lærere til skolepriser. IT-veiledere har etterlyst profesjonell hjelp til liknende opplegg andre steder i Norge. Skolelinux nevner noen firma som hjelper skoler med Skolelinux:


Av Knut Yrvin
Last modified: Mon Jul 23 08:21:20 CEST 2002