Docbook: Selvdokumenterende dokumentmal for Skolelinux

Skolelinux

Peter Hansteen


Innholdsfortegnelse
1. Om dette dokumentet
2. Dokumentstruktur
3. Vanlige elementer
Strukturlementer: book, chapter, appendix, section
Kapittel og tillegg
Avsnitt: para
Lister: orderedlist, itemizedlist, procedure, qandaset
Tabeller: table, informaltable
"Attention-grabbers": caution, important, note, tip, warning
Tekstelementer: screen, userinput, computeroutput, menuchoice, guimenu, guimenuitem, filename, emphasis, firstterm
Kryssreferanser: xref, ulink, link
4. Et eksempel: En liten prosedyre
A. Referanser
B. Plan for videre utvikling