Lyd på tynnklientene

For å få lyd til å fungere må både tjener og klient i DHCP-nettverket være definert med navn, dette gjøres i /etc/dhcpd.conf filen. Her må man definere både tjenerens- og klientenes MAC adresser slik at disse ved oppstart av DHCP tjeneren får tildelt navn og dedikert IP adresse.

La oss ta et eksempel: Du vil låse tynnklienten som har et nettverkskort med MAC-adressen 00:01:ab:cd:12:13 til ip-adressen192.168.1.10 med maskinnavnet ltsp-010.

$ vi /etc/dhcpd.conf

(Man skriver "i" for å redigere i denne, trykk så [esc] + ":wq" (kolon write quit) for å lagre og avslutte.)

Rediger filen /etc/dhcpd.conf, let etter denne seksjonen

host ltsp-010 {

hardware ethernet 00:80:5f:f7:a0:38;

fixed-address 192.168.0.10;

filename "/tftpboot/lts/vmlinuz-2.4.9-ltsp-5";

# The following two lines are needed when using ISA network interface cards

# De to neste linjene behøves for ISA nettverkskort

#option option-128 e4:45:74:68:00:00;

#option option-129 "NIC=3c509";

}

Rediger linjen som sier

hardware ethernet 00:80:5f:f7:a0:38;

Slik at din MAC-adresse er listet:

hardware ethernet 00:01:ab:cd:12:13;

Let så etter denne seksjonen

host ltsp-server-01 {

hardware ethernet 00:80:5f:f7:a0:00;

fixed-address 10.0.2.10;

}

}

Her skriver du MAC adressen til tjeneren.

Og restart dhcpd med kommandoen

/etc/init.d/dhcpd restart

  1. Det kan fort hende du må bruke kill -9 på dhcp-tjeneren:
    ps aux| grep -v grep| grep dhcpd | awk '{print $2}' | xargs kill -9
    /etc/init.d/dhcpd restart

For å få vite tjenerens MAC adresse skriver du

$ ifconfig

Andre MAC adresser dukker opp med

$ arp -a

Installer så de nødvendige filene:

$ apt-get install nas nas-bin xmms-nas

nas = Network Audio System

nas-bin = NAS client binaries

xmms-nas = NAS output plugin for XMMS

Last ned Ltsp Sound fra

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=17723

(http://prdownloads.sourceforge.net/ltsp/ltsp_sound-3.0.1-i386.tgz?download)

(lagre i /tmp)

$ cd /usr

$ tar -xzf /tmp/ltsp_sound-3.0.1-i386.tgz

$ cd ltsp_sound

$ bash install.sh

Nå må du redigere filen /etc/ltsp/lts.conf for å sette opp tynnklientene med korrekt navn og oppstartsprosedyre.

$ vi /etc/ltsp/lts.conf

Her er et oppsett som har fungert på 3 forskjellige tynnklienter med 3 knapps mus.

[ltsp-010]

XSERVER = auto

LOCAL_APPS = N

USE_NFS_SWAP = N

SWAPFILE_SIZE = 48m

RUNLEVEL = 5

X_MOUSE_DEVICE = "/dev/psaux"

X_MOUSE_PROTOCOL = "ImPS/2"

X_MOUSE_ZAXISMAPPING = "4 5"

X_MOUSE_BUTTONS = 3

SOUND = Y

SOUND_DAEMON = nasd

VOLUME = 85

MIC_VOLUME = 100

CD_VOLUME = 75

SMODULE_01 = auto

SMODULE_02 = auto

SMODULE_03 = auto

Du kan få en rekke tips ved å lese README filen

$ less README

(q for å avslutte)

Si fra hvis dette fungerer for deg, eller evt feil som du oppdager.

Lykke til!

Av Dagfinn Bakken 2. januar 2003