Fellesmapper/Delte mapper

Vet ikke hvor avansert du er, jeg er ikke så veldig avansert, men jeg hargjort det slik:

Alle må tilhøre en gruppe, f.eks. "students", "teachers" osv, elevene i en klasse må tilhøre en gruppe, f.eks. 04a, for elever i 10a (de går i a og er ferdige på skolen i 2004)

Lag nye mapper i katalogen home0, f.eks. 01elever (01 for å få den øverst, så er den lett å finne igjen...), høyreklikk på mappene, velg rettigheter, sett rettigheten for bruker og gruppe slik at de har alle rettigheter, sett gruppe til teachers, og sett rettighetene til "andre" slik at de bare kan vise og gå inn i, men ikke skrive.

Da vil lærerne (i gruppen teachers) ha alle rettigheter til mappen, mens elevene bare kan gå inn og lese.

For å komme inn i mappen, kan brukeren gå inn i eget hjemmeområde (hjem-ikonet), opp et nivå (pil opp), da vil mappen 01elever ligge helt øverst.

Lag så nye mapper til hver enkelt klasse inne i mappen 01elever, og sett ønskede rettigheter på hver enkelt mappe. Du kan også sette rettighetene på samme måte på en enkelt fil.

Script for å få eget ikon som peker til denne mappen på skrivebordet er mulig, men det må noen andre svare på...

Av Bjarne Nielsen 10. februar 2004

Rettelse: Mine Grupper

Medlem i flere fellesmapper

En bruker kan være medlem av mange grupper, og dermed kan en oppnå det EK spurte om:

elev11 og elev12 går i første klasse

elev21 og elev22 går i andre klasselarer1 underviser is første klasse

larer2 underviser i andre klasse

larer12 underviser i første og andre klasseAlle brukere er medlem i sine egne grupper

Alle elver er med i gruppen elever

Alle lærere er med i gruppen lærerElever i første klasse er med i klasse1

Elever i andre klasse er med i klasse2Lærere er med i den klassen de underviser i vil har 3 områder på filservere

/skole/tjener/home0 (Alle sine hjemmekataloger ligger under her)

/skole/tjener/larer (Her har lærerne sine "Fellesmapper")

/skole/tjener/felles (Her lagres ting som er felles for den enkelte

gruppen)Hjemmekataloger:

/skole/tjener/home0/elev11 rwxrwxr-x elev11:elev11

/skole/tjener/home0/elev12 rwxrwxr-x elev12:elev12

/skole/tjener/home0/elev21 rwxrwxr-x elev21:elev21

/skole/tjener/home0/elev22 rwxrwxr-x elev22:elev22

/skole/tjener/home0/larer1 rwxrwxr-x larer1:larer1

/skole/tjener/home0/larer2 rwxrwxr-x larer2:larer2

/skole/tjener/home0/larer12 rwxrwxr-x larer12:larer12Lærer kataloger (gruppekataloger)

/skole/tjener/larer rwxr-x--- root:larer

/skole/tjener/larer/klasse1 rwxrwsr-x root:klasse1

/skole/tjener/larer/klasse2 rwxrwsr-x root:klasse2Felles-kataloger (elevområder)

/skole/tjener/felles rwxr-xr-x root:root

/skole/tjener/felles/klasse1 rwxrwsr-x root:klasse1

/skole/tjener/felles/klasse2 rwxrwsr-x root:klasse2elev11:elev11 betyr at det er bruker elev11 som eier mappen, og gruppen

eier11 som har spesielle rettigheter.root:klasse1 betyr at det er root som eier mappen, men at det er

gruppen klasse1 som har spesielle rettigheter.i hver hjemmekatalog er det to underkataloger:

pub med rettigheter rwxrwxr-x

priv med rettigheter rwxrwx---rettigheter kan deles i 3 grupper eier, gruppe og andrerwxrwxr-x kan da deles opp i rwx|rwx|r-x. Det betyr at eier kan lese og

skrive og "gå inn i" katalogen. Det samme gjelder for gruppen, mens

"alle andre" kan gå inn og lese.Dersom dere ser på "fellesmappene" så har gruppen der spesielle

rettigheter ...|rws|...:

Alle filer og undermapper får i utgangspunktet satt at de tilhører

gruppen som de lå under.dvs det at mapper/filen som opprettes under /skole/tjener/larer/klasse2 vil

få eier som den som har opprettet mappen/filen, men at gruppen blir

satt til klasse2om dette var oppklarende vet jeg ikke, men det kan vi ta i morgen.God Natt