Utdraget om fri programvare fra talen til avd.dir Øystein Johannessen i Utdannings- og forskningsdepartementet på NKUL 2004 fredag 7. mai.

Om Open Source

For det andre, så er det, -- og her, dette tar jeg med, ikke fordi vi bruker mange penger på det, mange som er her som driver med open source vil si at det gjør staten hvertfall ikke.

Jeg vil ta det fram fordi det er et politikkområde som for tiden setter Storting og regjering under press. I utdanningssektoren har engasjementet fra sentrale i form av penger vært ganske beskjeden. Vi har gitt noen midler til Skolelinux og utprøving av OpenOffice. Det har kommet flere rapporter som sier noe om, og stiller spørsmål om det i dette markedet i dag er en de-facto monopolsituasjon, jeg skal ikke si hvem monopolisten eller nesten-monopolisten er, som understreker behovet for valgfrihet og samtidig peker på at det finnes en mangel på fagapplikasjoner som kjører på andre plattformer enn Windows. Og det er et skjerpet fokus på åpne standarder og åpen kildekode.

Teknologirådet kom i vinter med en uttalelse oversendt Stortinget som sier en del ting om at:

- programvare og programvarepolitikk er et viktig politikkområde, som sier noe om at

- teknologivalg er noe som ikke gjøres bare lokalt, men også nasjonalt, som sier at

- åpen informasjonsutveksling krever åpne standarder,

- som postulerer at staten eller myndighetene må vurdere tiltak mot monopolsituasjonen i markedet,

man utfordrer offentlig sektor offentlig sektor: vær veiviser.

Og det er klart, dette har Stortinget merket seg. Det kommer liknende uttalelser fra forsåvidt politiske organer i Det nordiske samarbeidet som utforderer offentlige myndigheter. Stortinget har begynt å stille en del spørsmål om -- det som da skjer, her er det sånne mekanismer ute å går, dette er en del av spillet mellom regjeringskvartalet og løvebakken -- så når dette da kommer til Stortinget så begynner Stortinget å ta noen telefoner, så begynner de politiske partiene å snakke med noen kolleger i regjeringskvartalet, og man vil begynne å skrive brev, og det er dette som foregår nå.

Vi har et behov for å gjennomgå dette området fra statlig hold for å se på, vi er opptatt av, og det forventes at vi skal være teknologinøytrale, plattformnøytrale, og produktnøytrale. Men det er de som mener at den praksisen, den hands-off praksisen som staten har i dag ikke er teknologinøytral. Vi blir kritisert for ved ikke å gjøre noe er man ikke teknologinøytral, tvert i mot, man sementerer situasjonen i markedet. Og det er en utfordring vi nødt til å ta innover oss.

Vi må analysere om hva som blir konsekvensen av et økt eller et manglende offentlig engasjement, og hvilken grad dette kan ha konkurransevridende effekter. Og vi er i en tidlig fase av en prinsipiell drøfting av hva som skal være den offentlig politikken på området.

Så til de som på en måte hører hjemme i, unnskyld uttrykket, i disse menighetene, de som jobber med dette, de som brenner for dette, de som tror på dette -- ja, vi skjønner dere er utålmodig. Det jeg kan si er: vi er på gang, vi kryper kanskje litt sakte, men vi kommer snart ut av skallet.

Transkriptet er gjort av Knut Yrvin 31. mai 2004