PRESSMEDDELANDE
Sandhamn 28 augusti 2003

Fria och gratis pc-program

Torsdag den 28 augusti lanserar Nordiska Ministerrådet en gemensam nordisk hemsida där det blir gratis att hämta open-source program både till privat och professionellt bruk.

www.nordicos.dk - är skapat av Forbrugerinformationen i Danmark i samarbete med de övriga nordiska länderna. och ger dataanvändarna möjlighet att hämta gratis, fria program som alternativ till dyra köpprogram som t ex Microsofts Office-pakke og Adobes Photoshop.

Tanken med hemsidan är att göra det lätt för datanavändaren att få överblick över vilka open-sourceprogram som rekomenderas för att göra det lätt att hämta och installera program.

På www.nordicos.org kan användaren välja mellan program i olika genrer som t ex privatpersoner, barn, ljud, business och grafik och det finns också ett tema om hur man använder operativprogrammet Linux.

Open-source program som distribueras till små språkområden har den fördelen framför licensbaserade program, att användarna själva kan gå in i källkoden och ändra på den. På så sätt kan programmet översättas och därmed bli viktigt i de små ländernas kamp för att vidmakthålla språklig och nationell identitet.

Tanken med www.nordicos.org är att den ska minska beroendet av dominerande mjukvaruproducenter med monopol och bygga vidare på den särställning som de nordiska länderna har.

Hemsidan www.nordicos.org finns på danska, svenska, norska, finska, isländska samt engelska. Projektet är finansieret av Nordiska Ministerrådet med ca 500.000 danske kr.

Mer information: IT-chef Morten Ellegaard, Forbrugerinformationen, Danmark tlf. +45 32 66 90 49/+45 20 10 07 05 Email: me@fi.dk

Presskontakt Nordiska ministerrådet: Karin Arvidsson +45 21 71 71 45 kaa@norden.org