alt:

Helt utrolig:
– Frie og gratis PC-program

Av og til tror man ikke det er sant hva vi kommer over som forbrukere. Men noen ganger blir vi positivt overrasket. For ikke visste jeg at det allerede finnes frie og gratis PC-programmer på norsk, nynorsk og samisk. For det gjør det!

Av statsråd Laila Dåvøy

Derfor var det med en viss stolthet våre nordiske lands forbrukerministre ved seneste månedsskifte kunne åpne en ny felles nordisk hjemmeside. I Norge er barne- og familieministeren også forbrukerminister.

Den nye hjemmesiden anviser hvor det er gratis å hente programmer med åpen kildekode til profesjonell og privat bruk. Dette er et interessant alternativ til dyre kjøpeprogram, som Microsofts Office-pakke og Adobe Photoshop.

Åpen programvare betyr at kildekoden til dataprogrammet er fritt tilgjengelig. Slike programmer kan fritt brukes, endres, forbedres, utvides og distribueres videre av alle som måtte ønske det, om man overholder vilkårene i lisensen for åpen kildekode. Slik kan programmer fritt oversettes og dermed støtte opp under språklig og nasjonal identitet. For Norges del finnes det allerede viktige programmer med åpen kildekode både på samisk, nynorsk og bokmål.

Tanken med hjemmesiden er å gjøre det lett for oss databrukere å få overblikk over programmer som anbefales, og å gjøre det lett å hente ned og installere slike program. Nyttig informasjon om alt du selv trenger av programmer, og det meste av det skolen trenger, finnes under http://www.nordicos.org/.

I pressemeldingen fra ministermøtet står det klart og tydelig at nordiske forbrukere nå kan minske avhengigheten av dominerende programvareprodusenter, og bygge videre på den språklige og kulturelle særstilling de nordiske landene har. Den er det vel verd å videreføre.

Det nye nettstedet er laget av Forbrugerinformationen i Danmark på oppdrag av Nordisk Ministerråd, og i samarbeid med forbrukerorganisasjonene i de andre fire nordiske landene.


Publisert i Skolemagasinet 4/2003
Redaktør Per Rune Eknes
Last modified: Fri Sep 26 02:42:44 CEST 2003