Kastet Bill Gates på gnangen

....og gir eleven et unikt datatilbud.


HELT TOPP! : elevene ved Sunndal Ungdomsskole trives med linux. - Det er helt topp, jeg bruker Linux på maskina heime også, forteller Andreas Ottem


Av Ingrid Ellevset (Driva)

Elever og lærere ved Sunndal Ungdomsskole kan glede seg over en helt ny hverdag etter at skolen gikk til innkjøp av 130 brukte datamaskiner, og installerte det alternative operativsystemet Linux på disse.

Med dette systemet – og den medfølgende verdenen av fri programvare – har skolen sluppet unna med en brøkdel av kostnadene de hadde måttet ut med ved å satse på Microsoft eller Mac.

Det hadde vært helt usannsynlig å få en lignende satsing på andre operativsystemer, sier IKT-ansvarlig ved skolen, Ole-Anders Andreassen.

En slik satsing ville ha kostet ungdomsskolen flere millioner kroner, forteller Andreassen.

Jeg er bland annet kjent med at Sodin skole på Kyrkseterøra har gått til innkjøp av 80 nye maskiner og installert et relativt bra Windows-nettverk. Dette kostet dem 2.5 millioner kroner.

Vi har brukt 350.000 kroner på å kjøpe 130 brukte datamaskiner, installert programvare og alt det andre som er nødvendig. I tillegg ville Microsoft eller Mac ha medført årlige utgifter til å betale lisens på produktene.

Det hadde nok blitt utgifter opp mot hundre tusen kroners-klassen årlig på en slik pakke som den vi nå får benytte oss av gratis.

Bruker gamle datamaskiner.

Etter en periode med installering, prøving og feiling er nå rundt 90 maskiner oppe og går ved ungdomsskolen, fordelt på to datarom, lærerrom og flere klasserom. Og flere blir det etterhvert som skolen greier å skaffe nok databord. Skolen har nemlig datamaskiner i overflod – men mangler databord.

Det er litt av et lukusproblem, ja, smiler Andreassen.

På grunn av Linux-systemet har skolen kunnet satse på å kjøpe brukte datamaskiner. For å kjøre Linux trengs ikke de nyeste datamaskinene. Vi har en felles, kraftig server, og alle enkeltmaskinene er koblet opp mot denne. Alt av programvare er lagt inn på den felles serveren som oppdateres en gang i uka, forklarer han.

Vi kjøpte 130 brukte datamaskiner fra et firma som spesialiserer seg på videresalg av slike. Og alt fungerer som det skal, Linux er både stabilt og sikkert. Før var det ofte problemer med enkeltmaskiner. Nå er det større grad av stabilitet i systemet, det er ikke så sårbart, sier Andreassen, som ikke tror at noen savner det gamle Windows-systemet.

Med noen raske tastetrykk demonstrerer han hvor raskt Linux-systemet jobber – til tross for at maskinene er «gamle» i dataforstand. Bare i løpet av noen få sekkunder har han restartet maskina, i motsetning til det gamle systemet, som kunne ta opp mot 10-15 minutter å få i gang.

Et eksempel er at en lærer rakk å sette på kaffetrakteren og lage seg en kopp kaffe mens windows startet opp. Nå trenger de bare vente noen sekunder før de er innlogget – med samme PC som de brukte før.

Grunnen til at mange styrer unna Linux, er ofte mangel på kompetanse om systemet.

Det er ikke som kjenner til Linux, rett og slett, selv om det blir mer og mer brukt. Men gjennom etterutdanning og kursing har jeg sett de mulighetene som fins i dette systemet.

Sunndal Ungdomsskole er en av rundt 40 skoler her i landet som har valgt å prøve ut det nye operativsystemet Skolelinux.

Gjennom dette systemet og OpenOffice får elevene både tekstbehandler, regneark, tegneprogram, presentasjonsprogeam og alt som fins i Microsoft Officepakken – helt gratis.

Og det har vist seg å være både stabilt, sikkert og enkelt. Siden vi startet i høstferien, har vi kjørt uten en eneste kræsj, og er heller ikke plaget av virus.

Etter nysatsingen blir det enklere å følge læreplanen, mener Andreassen. Det står i læreplanen at data skal tas i bruk i alle fag. Det sier seg selv at det var umulig med bare to datarom med tilsammen 29 datamaskiner – som regel noen færre siden mange ofte var ute av drift. Med datamaskiner på alle klasserom sier det seg selv at det blir enklere å følge læreplanen.

Nå mener han at flere burde vurdere Linux framfor andre systemer.

Jeg ser flere og flere fordeler med Linux. Jeg bruker Microsoft fortsatt, men ikke så veldig ofte, og peker på en svart dataskjerm ved siden av Linux-maskina.

Der står Microsoft-maskina.