Leserinnlegg 2/12 2004 i Østlendingen

Sørskogbygda skoles IT-løsning
Jeg takker FAU ved Sørskogbygda skole for en grundig og interessant orientering om sitt valg av IT-løsning. Beklageligvis var det kun Høyre som tok seg tid til denne orienteringen, en orientering som burde vært presentert for et samlet kommunestyre. Ildsjeler og dugnadsvilje har gitt elevene et kjempefortrinn ved at man med Skolelinux gir dem en dataarkitektur som er tilpasset skolebruk. Det er billig i drift, det kan tilpasses «gamle PC'er», og det er enkelt å bruke. Sørskogbygda skole tilbyr i dag sine elever 30 maskiner, og det blir flere. Alternativet er dyre løsninger hvor kommuneøkonomien setter begrensninger for tilgjengeligheten.

Vi regner med at innføring av Skolelinux ved Sørskogbygda skole settes i gang som et prøveprosjekt, og at skolen snarest får adgang til å knytte seg opp mot kommunens bredbånd som ligger ferdig til bruk utenfor skolestua. Hvis dette prosjektet gir positive resultater er vi politikere mer enn interessert i å spare de vel 6 millioner kroner som en innføring i alle barne- og ungdomsskolene i Elverum vil medføre. I tillegg er et betydelig årlig innsparingspotensial meget, meget interessant.

Vi følger årvåkent med på fortsettelsen.

Erik Hanstad
Elverum Høyre